ZOBACZ WSZYSTKIE PANELE DYSKUSYJNE!

Wykład „Roztrzaskane lustro. Upadek Cywilizacji Zachodniej”
prof. W.Roszkowski

Panel dyskusyjny „Polska jako pole bitwy w konflikcie kulturowym”
B.Wildstein | P.Lisicki | R.Ziemkiewicz | J.Karnowski

Wykład „Domowa wojna cywilizacyjna”
prof. M.J.Chodakiewicz

Panel polityczny „Konflikt kulturowy – perspektywa polityczna”
P.Jaki | R.Winnicki | P.Kowal | prof. M.Gdula | A.Milczanowska

Panel dyskusyjny „Ekspansja lewicowych ideologii. Jaki powinien być model zachowania instytucji państwa?”
M.Nykiel | T.Sakiewicz | J.Pospieszalski | M.Rachoń

Gender „Projekt nowego człowieka?”
ks. prof. P.Bortkiewicz | G.Strzemecki | A.Marianowicz-Szczygieł | dr P.Bernatowicz

Panel dyskusyjny „Ideologia w konflikcie kulturowym. Czy istnieje, a jeśli tak, jaką pełni rolę?”
ks. prof. D.Oko | prof. M.Rosiak | prof. W.Sadurski | dr S.Drelich

Panel dyskusyjny „Miejsce/przyszłość chrześcijaństwa w czasie konfliktu kulturowego”
dr T.Terlikowski | dr T.Zych | K.Pilawa | G.Górny

Prezentacja badań Marka Grabowskiego

Wykład „Doświadczenia Europy Wschodniej”
Ž.Markić

Panel dyskusyjny „Konflikt kulturowy w Europie”
G.Andrijanić | M.Jurek | K.Bosak | dr T.Poller

Wykład „Doświadczenia Europy Zachodniej”
A.Rubio

Panel dyskusyjny „Jakie wnioski? Co powinna zrobić Polska?”
ks. prof. D.Oko | J.Karnowski | P.Lisicki | R.Tekieli