PROGRAM

15/10/2020 – CZWARTEK

10:00 – Otwarcie konferencji

10:20 – Wykład „Roztrzaskane lustro. Upadek Cywilizacji Zachodniej”
prof. W.Roszkowski

11:30 – Panel dyskusyjny „Polska jako pole bitwy w konflikcie kulturowym”
B.Wildstein | P.Lisicki | R.Ziemkiewicz | J.Karnowski

13:00 – Wykład “Domowa wojna cywilizacyjna”
prof. M.J.Chodakiewicz

14:00 – Przerwa kawowa

14:30 – Panel polityczny “Konflikt kulturowy – perspektywa polityczna”
P.Jaki | R.Winnicki | P.Kowal | prof. M.Gdula | A.Milczanowska

15:30 – Panel dyskusyjny “Ekspansja lewicowych ideologii. Jaki powinien być model zachowania instytucji państwa?”
M.Nykiel | T.Sakiewicz | J.Pospieszalski | M.Rachoń

16:30 – Gender “Projekt nowego człowieka?”
ks. prof. P.Bortkiewicz | G.Strzemecki | A.Marianowicz-Szczygieł
| dr P.Bernatowicz

17:30 – Dyskusja

18:00 – Zakończenie 1 dnia

16/10/2020 – PIĄTEK

10:00 – Otwarcie 2 dnia konferencji

10:10 – Panel dyskusyjny “Ideologia w konflikcie kulturowym. Czy istnieje, a jeśli tak, jaką pełni rolę?”
ks. prof. D.Oko | prof. M.Rosiak | prof. W.Sadurski | dr S.Drelich

11:30 – Panel dyskusyjny “Miejsce/przyszłość chrześcijaństwa w czasie konfliktu kulturowego”
dr T.Terlikowski | dr T.Zych | K.Pilawa | G.Górny

12:30 – Prezentacja badań Marka Grabowskiego

13:00 – Przerwa kawowa

13:30 – Wykład “Doświadczenia Europy Wschodniej”
Ž.Markić

14:00 – Panel dyskusyjny “Konflikt kulturowy w Europie”
G.Andrijanić | M.Jurek | K.Bosak | dr T.Poller

15:00 – Wykład “Doświadczenia Europy Zachodniej”
A.Rubio

16:00 – Panel dyskusyjny “Jakie wnioski? Co powinna zrobić Polska?”
ks. prof. D.Oko | J.Karnowski | P.Lisicki | R.Tekieli

17:00 – Wystąpienie: Konflikt kulturowy w Bułgarii w świetle orzeczenia Trybunału dot.  “Konwencji Stambulskiej”
A.Dzhambazki

17:15 – Zamknięcie konferencji